MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens Heijneman Medical

Heijneman Medical is een 100% familiebedrijf. Al ruim 40 jaar zijn wij gespecialiseerd in het inrichten van (Hybride) operatiekamers, Recovery, Spoed Eisende Hulp, Care afdelingen en Poliklinieken.

De wereld van 40 jaar geleden is niet meer de wereld van nu en al helemaal niet de wereld van overmorgen. Maatschappelijke vraagstukken naar de toekomst toe in ons expertiseveld zijn enerzijds de energietransitie (CO2reductie) en de grondstoffen schaarste (circulariteit), anderzijds het groeiend bewustzijn van de invloed van ons handelen op de klimaatverandering en de volksgezondheid.

Om te zorgen dat wij onze afnemers in de nieuwe economie optimaal kunnen blijven bedienen, en ons bedrijf verder kunnen doorgegeven aan de volgende generaties, zien wij het heden als kantelpunt. Wij zien een rol en kans hierin om onze verantwoordelijkheid te nemen en het verschil te maken door onze toegevoegde waarde te optimaliseren en onze negatieve impact te minimaliseren.

Heijneman Medical heeft daarom een MVO beleid op basis van de MVO Routeplanner gestoeld op de ISO26000 richtlijnen, hieronder beknopt samengevat in de 3P’s.

People

We hebben oog voor de mens, in onze eigen organisatie en in de keten. Zo werken we alleen met leveranciers in niet-risico landen, zoals bijvoorbeeld onze Duitse leveranciers KLS Martin die haar GoGreen project voert of modul technik met haar modulaire toepassingen die passen binnen het concept van de circulaire economie.


Planet

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het milieu en grondstoffen. Door gebruik van de Milieubarometer hebben we inzicht in onze CO2voetafdruk. In 2017 was deze, mede door inkoop van groene energie met SMK keurmerk en hybride auto’s in ons wagenpark, beperkt tot 71 ton CO2.

Wij streven naar een jaarlijkse vermindering hiervan o.a. door het invoeren van LED verlichting en verder verduurzamen van het wagenpark.


Profit

De richtlijnen in Nederland voor wat betreft  95% COneutraal en 100% circulair in 2050 onderschrijven wij. Als handelshuis kunnen we dat niet alleen. Samen met onze afnemers en leveranciers onderzoeken we continu hoe we met bijvoorbeeld product-design, retoursystemen, verpakkingen, digitalisering en mobiliteit (eco)logischer stappen kunnen zetten.


Duurzaamheidsdoelen

In 2015 tekende de UN de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) op, voor een wereld in balans in 2030.

Heijneman Medical draagt bij aan 3 van deze doelen:

Onze corebusiness faciliteert Healthcare professionals optimaal en draagt zo bij aan doel nr. 3: gezondheid en welzijn.


Door steeds bewuster om te gaan met COuitstoot en deze waar mogelijk te reduceren, dragen we bij aan doel 13: klimaatverandering aanpakken.


Circulariteit binnen onze branche stimuleren is hoe wij onze positieve impact willen vergroten. Dit draagt bij aan doel 12: duurzame consumptie en productie.


Toegevoegde waarde creëren

Wij denken graag met u mee in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Op deze manier leveren we een meerwaarde aan onze afnemers.

Heeft u ideeën hoe we samen de keten verder kunnen verduurzamen, wij horen het graag!

Contact

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor meer informatie.

Downloaden

Ons MVO beleid downloaden